شعر ویتامین دی

ساخت وبلاگ

بررسی ها نشان داده رازی جدی است
سد مرض ناشی ازاُفت ویتامین دی است

هر کسی نزد ما آمد و هر درد داشت
می توان پای کمبود ویتامین گذاشت

آزمایش برایش سفارش می شود
تا بدانیم چه کم گزارش می شود

گرزنی خستگی داشت و در نومیدی است
شاید ازاُفت میزان ویتامین دی است

بشنو ازناخوشی های پایین رفت آن
درد ماهیچه ای است و دیگر درد ران

گر کسی از کمر درد افتاده به رنج
پیشتر از همه زیست یارش* را بسنج

گر دیابت گرفته کسی یا که فشار
از دلایل یکی افت ویتامین بیار

گر کسی فکر خود کشتن است و گوشه گیر
از رگش یک نمونه برای دی بگیر

آسم از ناخوشی های کمبود دی است
از مکافات این اُفت پینه در پی* است

آن کسانی که داروی صرعی می خورند
در کنارش بگویید باید دی خورند

کاش مردم بدانند ویتامین نور
می زداید ز تن ناخوشی ها را به زور

همچنین روده را پاس می دارد ز شر
پاسداری کند از بدن، پستان، جگر

با وجود همه سودمندیهای آن
بیشتر از نیازت مخور آن ای فلان

هرچه نافذ سروده در اینجا بی گمان
مستند شد به تحقیق هایی در جهان
________________________________

زیست یار = پارسی ویتامین *

- * پینه در پی= پارسی بیماریMS

وزن = فاعلن فاعلن فاعلن مستفعلن

دکتر نا در نوری ( نافذ) 1396

 

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 1 مرداد 1397 ساعت: 13:52